Všestranná pohybová přípravka

Všestranná pohybová přípravka je určena pro děti ve věku 4 – 12 let. Cvičení probíhá na sportovištích v jedinečném zázemí Aplikačního centra BALUO 

Přihlásit se

Jedinečná koncepce aktivit

 

N

Děti projdou různými oblastmi pohybových aktivit (atletika, gymnastika, míčové hry,...)

N

Na každé aktivitě stráví určitý počet cvičebních hodin

N

Aktivity jsou vedeny zábavnou formou na různých sportovištích v rámci areálu AC BALUO

N

Klademe důraz na rozvoj pohybových schopností a dovedností a ke kladnému vztahu k pohybu

N

Dětem se na každém sportovišti věnují erudovaní lektoři

N

Naše přípravka je přizpůsobena dětem jakéhokoliv pohybového talentu

Základy gymnastiky a atletiky

Gymnastika a atletika patří k základům pohybové přípravy, které budeme rozvíjet. Zvládnout kotoul, bezpečně skákat na trampolíně, vyzkoušet si přemet stranou (hvězda), různé formy překážkových drah, to je jen výčet toho, co na děti čeká během celého roku.

Míčové hry a jiné netradiční sporty

Program probíhá ve velké hale č. 1, případně v pondělí i na hale č. 2., kde děti vedeme k základním herním a pohybovým dovednostem – pohyb na hřišti, házení, přihrávání, hry s různými míči, atd. To vše je vždy přizpůsobeno věku a motorickému rozvoji dítěte.

Lezení, úpolové sporty, pádové techniky

Jak rozvíjet u dětí silové schopnosti, obratnost a zlepšit motorický rozvoj? Jedním z nejlepších způsobů je naučit děti bezpečně lézt a správně padat. U dětí to vede k rozvoji sebedůvěry a úcty a v případě kolektivu k pozitivnímu vnímání kamarádu ve skupině.

Hudebně pohybová průprava

V tomto programu, který bude probíhat v pohybovém sále, se budeme zaměřovat především na rozvoj vnímání pohybu, hudby a rytmiky u dětí. Pro děti je připravena řada her a tanečních průprav. U starších dětí se zaměříme i na taneční styly a trendy taneční pohybové kreace.

Pro děti ve věku

 

4 - 5 let

6 - 7 let

8 - 10 let

11 - 12 let

 Termíny kurzů

ÚNOR 2020 – ČERVEN 2020 

4 - 5 let
Pondělí 15:00 – 16:00 hodin 2 800,- Kč
Pondělí 16:00 – 17:00 hodin plná kapacita
Pondělí 17:00 – 18:00 hodin 2 800,- Kč
Čtvrtek 15:30 – 16:30 hodin plná kapacita
6 - 7 let
Pondělí 15:00 – 16:00 hodin 2 800,- Kč
Pondělí 17:00 – 18:00 hodin 2 800,- Kč
Čtvrtek 15:30 – 16:30 hodin 2 800,- Kč
8 - 12 let
Pondělí 16:00 – 17:00 hodin 2 800 Kč
Čtvrtek 15:30 – 16:30 hodin 2 800 Kč

Ceník 

ÚNOR 2020 – ČERVEN 2020

 

 

Pozn.: Sourozenci mají slevu 500 Kč na každého dalšího sourozence z aktuální ceny.

Jak se můžete přihlásit

Rezervujte si místo v kroužku online nebo telefonicky nebo přijďte na recepci Aplikačního centra BALUO

 

Přihláška

Potvrzení přihlášky, stejně jako veškerou korespondenci obdržíte po přihlášení emailem

Platba

Umožňujeme pouze online platbu na č.ú.:

2101 652 891/2010

Proč s námi

N

Děti vyzkouší více sportů najednou

N

Respektujeme zásady motorického vývoje

N

Rozdělení do menších skupin dle věkových kategorií

N

O děti se bude starat tým odborných lektorů se skvělým přístupem k dětem

N

Rodiče si mohou výhodně aktivně zasportovat v AC BALUO

N

Příjemné a jednoduché parkování přímo u AC BALUO

Kde sportujeme

Aplikační centrum BALUO

Pohybová přípravka probíhá pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů, v prostorách unikátního vědecko-technického parku AC BALUO.

Gymnastický sál s lezeckou stěnou

Pohybové studio 1

Pohybové studio 2

Pozn.: Sourozenci mají slevu 500 Kč na každého dalšího sourozence z aktuální ceny.