Svišti v pohybu

Všestranná pohybová přípravka pro děti ve věku 4 – 12 let, v jedinečném zázemí Aplikačního centra BALUO ve spolupráci s odborníky z Fakulty tělesné kultury

registrace zde

Jedinečná koncepce aktivit

 

N

Děti projdou různými oblastmi pohybových aktivit

N

Na každé aktivitě stráví určitý počet cvičebních hodin

N

Aktivity jsou vedeny zábavnou formou na různých sportovištích v rámci areálu AC BALUO

N

Klademe důraz na rozvoj pohybových schopností a dovedností a ke kladnému vztahu k pohybu

N

Dětem se na každém sportovišti věnují erudovaní lektoři

N

Naše přípravka je přizpůsobena dětem jakéhokoliv pohybového talentu

Základy gymnastiky a atletiky

Gymnastika a atletika patří k základům pohybové přípravy, které budeme rozvíjet. Zvládnout kotoul, bezpečně skákat na trampolíně, vyzkoušet si přemet stranou (hvězda), různé formy překážkových drah, to je jen výčet toho, co na děti čeká během celého roku.

Míčové hry a jiné netradiční sporty

Program probíhá ve velké hale č. 1, případně v pondělí i na hale č. 2., kde děti vedeme k základním herním a pohybovým dovednostem – pohyb na hřišti, házení, přihrávání, hry s různými míči, atd. To vše je vždy přizpůsobeno věku a motorickému rozvoji dítěte.

Lezení, úpolové sporty, pádové techniky

Jak rozvíjet u dětí silové schopnosti, obratnost a zlepšit motorický rozvoj? Jedním z nejlepších způsobů je naučit děti bezpečně lézt a správně padat. U dětí to vede k rozvoji sebedůvěry a úcty a v případě kolektivu k pozitivnímu vnímání kamarádu ve skupině.

Hudebně pohybová průprava

V tomto programu, který bude probíhat v pohybovém sále, se budeme zaměřovat především na rozvoj vnímání pohybu, hudby a rytmiky u dětí. Pro děti je připravena řada her a tanečních průprav. U starších dětí se zaměříme i na taneční styly a trendy taneční pohybové kreace.

Pro děti ve věku

 

4 - 5 let

6 - 7 let

8 - 10 let

11 - 12 let

Kde sportujeme

Aplikační centrum BALUO

Pohybová přípravka probíhá pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů, v prostorech unikátního vědecko-technického parku AC BALUO ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Gymnastický sál s lezeckou stěnou

Pohybové studio 1

Pohybové studio 2

 Termíny kurzů

ZÁŘÍ 2019 – LEDEN 2020 

4 - 5 let
Pondělí 15:00 – 16:00 hodin 2 600,- Kč
Čtvrtek 15:30 – 16:30 hodin 2 800,- Kč
Pondělí a čtvrtek 15:00 – 16:00 hodin / 15:30 – 16:30 hodin přihlašování uzavřeno
4 - 6 let
Pondělí 16:00 – 17:00 hodin přihlašování uzavřeno
6 - 7 let
Pondělí 15:00 – 16:00 hodin 2 800,- Kč
Čtvrtek 15:30 – 16:30 hodin přihlašování uzavřeno
Pondělí a čtvrtek 15:00 – 16:00 hodin / 15:30 – 16:30 hodin přihlašování uzavřeno
8 - 10 let
Pondělí 16:00 – 17:00 hodin přihlašování uzavřeno
Čtvrtek 15:30 – 16:30 hodin přihlašování uzavřeno
Pondělí a čtvrtek 16:00 – 17:00 hodin / 15:30 – 16:30 hodin přihlašování uzavřeno
11 - 12 let
Čtvrtek 15:30 – 16:30 hodin přihlašování uzavřeno

 ZÁJEMCI O KURZ NA PŘÍŠTÍ POLOLETÍ, KONTAKTUJTE

svistivpohybu@atomika.cz

Ceník 

ZÁŘÍ 2019 – LEDEN 2020

 

 

Pozn.: Sourozenci mají slevu 500 Kč na každého dalšího sourozence z aktuální ceny.

O Vaše děti se postarají

Mgr. Tomáš Prycl

Vystudoval FTK UP v Olomouci. Po absolvování Fakulty tělesné kultury vedl 7 let sportovní třídy na FZŠ Olomouc-Tererovo nám. a zároveň trénoval dívčí volejbal v Olomouci. Má bohaté zkušenosti s pořádáním sportovních a kulturních akcí a s organizováním speciálních akcí s programem pro děti.

Mgr. Michal Půža

Absolvent FTK UP obor Management životního stylu. Již 23 let se věnuje výchově dětí a mládeže. Jeho specializací jsou pohybové – sportovní hry a oblast  výchovy v přírodě. 10 let úspěšně vedl tým Frisbee Ultimate a kroužky floorbalu. Momentálně pracuje na UP Olomouc.

Mgr. Karel Vitamvás

Absolvent ATV FTK UP Olomouc. Dlouhodobě se věnuje rozvoji dětí. Jeho specializací jsou míčové a pohybové hry. V minulosti se věnoval sportovnímu tréninku mládeže – floorbal a fotbal. Byl jedním z průkopníků In-line bruslení v Olomouci.

Mgr. Michal Sklenář

Absolvent FTK UP Olomouc. Pracoval jako učitel tělesné výchovy na ZŠ Dr. Hrubého ve Šternberku. Spolupracuje na organizaci společenských a sportovních akcí a má dlouholetou praxi jako instruktor lyžování pro mládež.

Mgr. Veronika Chvojková

Vystudovala FTK UP Olomouc, obor Aplikovaná tělesná výchova. Autorka vzdělávacího programu „pÁPÁ hrátky“, kde seznamuje předškolní děti s osobami se zdravotním postižením formou pohádek. Vedoucí pohybových a tvořivých kroužků.

Markéta Ovčariková

Vystudovala pedagogickou fakultu UP se zaměřením na výchovu dětí předškolního věku. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi. Má bohaté zkušenosti s trénování lehké atletiky. V současnosti je hlavní vedoucí příměstských táborů AC BALUO.

Mgr. Klára Benýšková

Absolventka oboru Rekreologie na FTK Univerzity Palackého v Olomouci. Má mnohaleté zkušenosti s vedením dětských táborů a volnočasových akcí pro děti. V současnosti je vedoucí příměstských táborů AC BALUO.

Patrik Jurčo

Student FTK UP v Olomouci, obor  tělesná výchova – geografie. Florbalový trenér mládežnických kategorií v České Třebové. Jeho specializací jsou hlavně míčové a pohybové hry. 

Mgr. Dana Kacálková

Absolventka FTK UP v Olomouci s aprobací tělesná výchova – přírodopis. Sedmiletá praxe jako učitelka Tv na ZŠ. Organizátorka školních sportovních akcí a kurzů. Vedení kroužku sportovní gymnastiky při ZŠ a kroužku se zaměřením na všestranný pohybový rozvoj dětí.

Bc. Marie Hýžová

Studentka oboru sociální práce s rodinami na CMTF – UPOL. Má mnohaleté zkušenosti s výukou dětí a mládeže, jako lektorka sportovního tance v TK Olymp.  V tancích dosáhla mnohých úspěchů v ČR a Evropy.

Mgr. Kristýna Peringerová

Vystudovala tělesnou výchovu v kombinaci s českým jazykem a literaturou a aktuálně působí jako učitelka na Střední průmyslové škole v Olomouci. Má mnohaleté zkušenosti s vedením dětských táborů, lyžařských kurzů, sportovních kroužků pro malé i velké děti. Působila i jako dobrovolný učitel TV v indických Himálajích.

Bc. Barbora Suchánková

Vystudovala bakalářské studium na FTK UP v Olomouci, obor tělesná výchova a sport. Cca 14 let se věnuje florbalu, v juniorské kategorii byla ve výběru české reprezentace. Mimo florbal se pravidelně účastní ozdravných pobytů v Chorvatsku s dětmi jako výchovný pedagog.

Tereza Zajíčková

Student FTK UP v Olomouci, obor  tělesná výchova – společenské vědy. V současnosti působí jako trenér Estetické skupinové gymnastiky ve Velkém Týnci. V minulosti dosáhla mnohých úspěchů v ČR a kvalifikovala se i na mezinárodní soutěže.

 
 

Bc. Štěpán Dancinger

Vystudoval bakalářský program na FTK UP v oboru tělesná výchova – žurnalistika. Od dětství hraje fotbal a aktivně sportuje. Působí jako trenér malých fotbalových brankářů a má zkušenosti s pořádáním dětských všeobecně pohybových táborů. 

Pro rodiče

50% sleva na vstup do bazénu

V době konání programu pro děti jsme pro Vás zajistili vstup do testovacího bazénu pro regitrované klienty (členství plus) s 50% slevou.

50% sleva na vstup do fitness centra

V době konání programu pro děti jsme pro Vás připravili ve spolupráci s AC BALUO vstup do fitness centra s 50% slevou.

TRX nebo Multifaktor cvičení

V době konání programu pro děti jsme pro Vás připravili ve spolupráci s partnery, cvičení TRX nebo Multifaktor – dle počtu přihlášených účastníků.

Bistro BALUO

Pro Vás kdo si chcete příjemně odpočinout a dát si kávu a něco dobrého jsou k dispozici prostory Bistra BALUO.

Proč s námi

N

Děti vyzkouší více sportů najednou

N

Jeden instruktor se stará maximálně o 7 dětí

N

Rozdělení do menších skupin dle věkových kategorií

N

O děti se bude starat tým odborných lektorů se skvělým přístupem k dětem

N

Rodiče si mohou výhodně aktivně zasportovat v AC BALUO

N

Příjemné a jednoduché parkování přímo u AC BALUO

Kontakty

Kontakty

Peřinova 10, Olomouc 770 00

+420 777 893 363

ATOMIKA z.s.

ATOMIKA z.s. je spolek zkušených lektorů, kteří si dávají za cíl zvýšit a zlepšit úroveň pohybové aktivity u dětí a mládeže v Olomouckém kraji.

IČO: 08221642

Aplikační centrum BALUO

Přípravka probíhá ve spolupráci s Aplikačním centrem BALUO, jenž je vědecko-technickým parkem zaměřeným na zdravý, pohyb a sport. Více se dozvíte na www.acbaluo.cz

Jak se můžete přihlásit

Rezervujte si místo v kroužku online nebo telefonicky nebo přijďte na recepci Aplikačního centra BALUO

 

Přihláška

Přihlášku obdržíte mailem a je možné nám ji naskenovat nebo přinést osobně na recepci AC BALUO.

Platba

Umožňujeme pouze online platbu na č.ú.:

2101 652 891/2010